ถ่านไฟเก่า

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการที่คู่รักที่เคยคบกันมาก่อน แต่ต่อมาได้เลิกลากันไป เมื่่อครั้นกลับมาพบกันใหม่ ก็มีท่าทีที่จะกลับมาคบกันอีกครั้ง

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงถ่านไฟที่เคยติดไฟแล้วดับลงไป หากได้รับเชื้อไฟก็จะติดไฟได้ง่ายกว่าถ่านใหม่ที่ัยังไม่เคยติดไฟมาก่อน

  โฆษณาโดย Google