ชักใบให้เรือเสีย

สํานวนสุภาษิตนี้ การพูดหรือการกระทำที่แสดงออกมาในเหตุการณ์นั้นๆ ทำให้เรื่องในเหตุการณ์นั้นๆต้องออกนอกเรื่อง หรือผิดประเด็นออกไปในทางที่ไม่ดี

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยกับการที่ผู้อ่อนด้อยประสบการณ์ในการแจวเรือ ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ไปชักใบเรือ ทำให้เรือเปลี่ยนทิศทางไปในทางที่ผิด

  โฆษณาโดย Google