ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงมีเรื่องราวที่เดือนร้อยเกิดขึ้นมา กำลังมีปัญหาและแก้ไขอยู่ ก็เกิดมีปัญหาใหญ่ใหม่เพิ่มขึ้นมา เกิดเป็นปัญหาตามมาซ้อนกัน

ที่มาของสํานวน  -

  โฆษณาโดย Google

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.