ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงมีเรื่องราวที่เดือนร้อยเกิดขึ้นมา กำลังมีปัญหาและแก้ไขอยู่ ก็เกิดมีปัญหาใหญ่ใหม่เพิ่มขึ้นมา เกิดเป็นปัญหาตามมาซ้อนกัน

ที่มาของสํานวน  –

  โฆษณาโดย Google